شنبه 19 بهمن 1387  06:15 ب.ظ    ویرایش: شنبه 19 بهمن 1387 06:20 ب.ظ
نوع مطلب: فلسفه ،

امیر حسین آریان‌پور كیست؟

امیر حسین آریان‌پور در سال 1303 در تهران زاده شد. خانواده مادری او از لحاظ تاریخ نویسی و ادب، در ایران عصر قاجار شهرت داشت. و خانواده پدری او به عنوان رهبر طایفه‌ای از عشیرة لر بیران‌وند كه به كاشان تبعید شده بود، در حاشیة كویر، شورش یا به اصطلاح دولتیان، «یاغیگری» پنجاه ساله‌ای به راه انداخته و مزاحم دولت تهران و حامیان داخلی و خارجی آن گردیده بود.

با آن كه خانواده او پس از تولد او، همواره زیر نظارت و فشار پلیس قرار داشت و به سختی زندگی می‌كرد، وی از چهار سالگی به همت مادرش، بانو فخر ایران سپهری كه برای آموزش و پرورش كودكان روشی خاص داشت،‌به درس خواندن پرداخت ودر دهه‌های بعد در ایران و لبنان و ایالات متحده آمریكا در رشته‌های متنوع تحصیل كرد و دوره‌های دكتری علوم اجتماعی و فلسفه و علوم تربیتی و ادبیات فارسی را گذرانید. ضمناً به سنت پدران خود، در ورزشهای گوناگون ورزیده شد و در وزنه برداری به مقام « قهرمان كشور» و « قهرمان خاور نزدیك» رسید.

از سیزده سالگی به ترجمه و نگارش رو كرد و از پانزده سالگی به بعد جز معلمی كه در مواردی با كتابداری و ترجمه و كتاب نویسی همراه بود، شغلی پیش نگرفت. چهل سال معلمی كرد و در طی این مدت، از معلمی كودكستان و دبستان و دبیرستان، به استادی دانشگاه نایل شد و علی‌رغم فشارهایی كه پلیس بر او و خانوادة‌ او وارد می‌آورد، هرگز از عرصه مبارزه اجتماعی پای پس نكشید و حتی حاضر به خدمت در دانشگاه‌های خارجی كه كراراً او را برای تدریس و تحقیق دعوت كردند، نگردید. در ضمن تلاش برای پرورش ده‌ها هزار دانشجو، به فراخور نیازهای تكاملی جامعه، كتاب‌های متعدد به نسل جوان عرضه داشت. در سال 1359 بازنشسته شد و از آن پس اوقات خود را برای اتمام تحقیق فلسفی وسیعی كه سالها پیش شروع كرده بود، وقف كرد.

آریان‌پور به لزوم دگرگونی عمیق جامعه ایران اعتقاد راسخ داشت. و برای این منظور، مبارزه همگانی دو سویه‌ای را خواستار بود: مبارزه با دیكتاتوری داخلی و امپریالیسم خارجی. به نظر او، این مبارزه همگانی دوسویه بدون بیداری اجتماعی و تشكل و ائتلاف گروه‌های متفاوت میسر نبود. از این رو چه در كار معلمی و چه در كار نویسندگی، محور فعالیت‌های او صرفاً بیدار كردن و به تشكل و ائتلاف كشیدن مردم مخصوصاً دانشجویان بود. به امید تحقق خواسته‌های خود، می‌كوشید كه بدون توجه به عنوان و برنامه ‌درسی‌هایی كه می‌داد و رشته‌ها و دانشكده‌هایی كه دانشجو‌یان در آن‌ها درس می‌خواندند، دانشجویان را به درك منطق واقعیت و تفكر خلاق و نگرش تاریخی برانگیزد. در این راه،‌لازم می‌دانست كه معلم به جای انتقال آموخته‌های خود به شاگرد، با او زندگی كند و برای حل مسائل طبیعت وجامعه، با او به همكاری بپردازد. وی معتقد بود كه انسان به حكم ضرورت، نسبت به حقایقی که به زندگی او مربوطند خود به خود كنجكاو است، آموزنده است، تكامل‌پذیر است بنابر این معلم می‌تواند بدون تشریفات و تحمیلات، در جریان عمل، با طرح پیوند‌های هزار لای واقعیت‌ها،‌ دانشجو را به عنوان انسان اجتماعی تاریخ‌ساز، به كشف حقایق و مخصوصاً نظام علیت هستی بكشاند و به تغییر واقعیت گرایش دهد.

در وضعی این گونه، ذات آموزش و پرورش همانا پژوهش است. در كار آموزش و پرورش به معنی پژوهش، معلم عنصر فعال یا «دهنده»، و شاگرد عنصر منفعل یا «پذیرنده» نیست. هر دو فعال‌اند، هر دو با یكدیگر و به یاری یكدیگر می‌آزمایند، می‌شناسند، و در حینی كه با یكدیگر می‌آموزند، به یكدیگر می‌آموزانند. در این صورت رابطه آن دو نه رابطة رئیس و مرئوس است، نه رابطة ارباب و رعیت و نه رابطه فروشنده و خریدار. رابطه آن دو رابطه دو انسان دوست و همكار است، رابطه دو موجود همدل و هماموز است. پس آموزش و پرورش، به اصطلاح آریان‌پور، صرفاً «هماموزی» است.

هر انسان حق دارد و می‌تواند آزماینده و كاشف و خلاق باشد، بر اساس نظام علیت هستی، مجهول‌ها را معلوم گرداند، با درك روابط عمقی، بر عمق فلسفی دست یابد، هنر بیافریند و به تكامل خود و جامعه كمك كند. وسیله تحقق این هدف‌ها آموزش و پرورش است در معنی هماموزی، و هماموزی جریانی است دو سویه و ساده و مقرون به دوستی و همكاری. در حالی كه آموزش و پرورش به صورت مدرسه داریِ صوری كه از دیرباز موظف به تبدیل انسان زنده فعال به مستخدمانی كوتاه اندیش و فرمانبردار برای دربارها و اشراف بوده است، جریانی است یك سویی، پر تكلف و ملازم تحمیل و تحكم. در مدرسه‌داری صوری، معمولاً اطلاعات نظری به وجهی مصنوعی، تكه تكه می‌شود. هر تكه به صورت یك درس در می‌آید، و آن درس چون دور از عمل زندگی و بیهوده و ناگیراست، الزاماً با «شیوه‌های پلیسی و سربازخانه‌ای» تدریس می‌گردد. مثلاً درس مستلزم حضور اجباری است ( و آن تبدیل كلاس درس است به زندان). مستلزم حفظ و تكرار مطالب است (و آن معادل اطلاعات كورانه نظامیان است). مستلزم امتحان است (و آن در شمار بازجویی یا بازپرسی پلیسی است). مستلزم نمره دادن است (و آن تأیید و تشدید اختلافات فردی و تحكیم فردگرایی حیوانی است)

آریان‌پور مدرسه‌داری متعارف را به عنوان «دستگاه كارمند‌سازی» تحقیر میکرد، آموختن برنامه‌درسی معمولی را فرع، و تحقق بیداری اجتماعی را اصل می‌انگاشت و گریزان از هر گونه مقام و مشغله صوری و به اقتضای هماموزی، با دانشجویان در آزمایش و پژوهش و حتی زندگی خارج از مدرسه، همراهی و هماهنگی می‌كرد. بی تشریفات، همواره به یاران دانشجوی خود درس می‌داد و خود بدون تكلف، از آنان درس می‌گرفت. بدین مناسبت كلاس‌های او كانون خردمندترین دانشجویان بود. شاگردان كلاس‌های او عاشقانه و بی‌اعتنا به برنامه و دفتر حضور و غیاب و امتحان و نمره، به كلاس‌ها می‌شتافتند و بسا كسان كه تشنه حقیقت پژوهی بودند، از كلاس‌ها و دانشكده‌ها و حتی شهرهای دیگر، به كلاس‌های او روی می‌آوردند.

در نتیجه با آن كه وی ظاهراً به دسته یا فرقه یا حزبی معین متعلق نبود و در مبارزات متشكل گروه‌ها، مداخله علنی نداشت، با هماموزی ساده خود، دستگاههای پلیسی را نگران می‌ساخت و خود به زحمت می‌افتاد. در بیشتر دوره چهل ساله معلمی خود، پیوسته در معرض تهدید پلیس و دچار محدودیت‌ها و محرومیت‌های گوناگون، و همچنین مورد تخطئه و تحقیر و حتی استهزاء مزدوران و وابستگان پلیس و نیز استادان متفرعن فورمالیستی بود كه وظیفه خود را منحصر به «حاضر و غایب كردن» و جزوه گفتن و امتحان كردن و نمره به رخ دانشجو كشیدن و رد كردن دانشجو می‌دانستند. از این‌ها گذشته، با وجود حمایت هزاران دانشجو و گروهی از استادان مبارز از او، بارها از درس دادن و سخنرانی كردن و نشر مقاله و كتاب ممنوع، و از مؤسسات آموزشی اخراج شد.

با این همه هرگز از امید و خوش‌بینی و نشاط مبارزه خالی نگردید و همواره در برابر نامردمی‌ها، مغرورانه بانگ برداشت:

حلم تو را به حمله دشمن چه التفات؟

البرز را چه باك ز سنگ فلاخن است!

   


نظرات()  
פיתוח אפליקציות
سه شنبه 27 اسفند 1398 12:22 ب.ظ
many thanks considerably this excellent website will be official and simple
https://royalcbd.com/product/cbd-oil-500mg/
سه شنبه 27 اسفند 1398 04:06 ق.ظ
Good way of telling, and nice piece of writing to get facts concerning my
presentation subject, which i am going to present in university.
best cbd oil
چهارشنبه 21 اسفند 1398 12:03 ب.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity concerning unpredicted feelings.
https://www.hmhb.org/buy-cbd-oil-near-me/
یکشنبه 4 اسفند 1398 05:16 ب.ظ
Very soon this web page will be famous amid all blogging viewers, due to it's pleasant articles or reviews
top rated cbd for athletes
یکشنبه 4 اسفند 1398 08:40 ق.ظ
Thanks for every other fantastic article.
The place else may anyone get that type of info in such
an ideal method of writing? I have a presentation subsequent week, and I'm at the
look for such information.
נערות ליווי ברמת גן
شنبه 3 اسفند 1398 08:36 ب.ظ
The very best man is normally the grooms most reliable and faithful pal or relative.
The perfect man is usually the grooms most reliable and
faithful buddy or relative. The ushers will be the grooms brothers, cousin,
or finest friends, or brothers and close family of the bride.
Responsibilities of one of the best Man Before the marriage,
he - pays for his personal attire, purchased or rented.

May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
In the course of the ceremony, he - is just not
a part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and
slightly to the left. After the ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses in signing the wedding
license. On the reception, he - does not stand in the receiving line except he can be the father of
the groom. After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal wear to the appropriate location.
is cbd illegal for ncaa athletes
پنجشنبه 1 اسفند 1398 07:32 ب.ظ
I know this web site provides quality depending posts and additional material, is there any other site which offers such stuff in quality?
CBD oil for pain
پنجشنبه 1 اسفند 1398 05:19 ب.ظ
Excellent article. Keep writing such kind of info on your page.
Im really impressed by your site.
Hello there, You have done an excellent job. I will certainly digg it and for my part suggest
to my friends. I'm sure they will be benefited from this website.
카지노사이트추천
دوشنبه 21 بهمن 1398 02:33 ب.ظ
It's actually a great and helpful piece of info.

I am glad that you simply shared this helpful information with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
http://beste-testosteronboosters-de.eu/CeluraidMuscle.html
دوشنبه 14 بهمن 1398 11:18 ق.ظ
So helpful....looking ahead to returning.
נערות ליווי בפתח תקווה
چهارشنبه 11 دی 1398 10:21 ب.ظ
The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful buddy or relative.

One of the best man is often the grooms most trustworthy and faithful good friend or relative.
The ushers may be the grooms brothers, cousin, or finest associates, or brothers and shut relations of the bride.
Responsibilities of the best Man Before the wedding, he - pays for his personal attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
In the course of the ceremony, he - isn't part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom
and barely to the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the marriage license.
On the reception, he - doesn't stand in the receiving line except he is also the father of
the groom. After the reception, he - promptly returns both his and
the grooms rented formal put on to the suitable location.
נערות ליווי
سه شنبه 10 دی 1398 06:17 ب.ظ
The most effective man is often the grooms most reliable and faithful
good friend or relative. The most effective man is normally the grooms most trustworthy and faithful
friend or relative. The ushers often is the grooms brothers, cousin, or best pals, or brothers and shut
family of the bride. Responsibilities of the most effective Man Before
the wedding, he - pays for his own attire, bought
or rented. May give the envelope to the officiant
earlier than the ceremony. In the course of the ceremony, he - will
not be a part of the processional however enters with the groom, standing
behind the groom and barely to the left. After the ceremony, he - immediately serves as one of many witnesses
in signing the marriage license. At the reception,
he - does not stand within the receiving line except he can be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal
put on to the appropriate location.
ליווי בהרצליה
پنجشنبه 28 آذر 1398 06:47 ق.ظ
One of the best man is normally the grooms most trustworthy and faithful
friend or relative. The best man is often the grooms most
trustworthy and faithful friend or relative. The ushers could be the grooms brothers,
cousin, or greatest friends, or brothers and shut kinfolk of the bride.
Responsibilities of the best Man Before the marriage, he - pays for his personal attire, purchased or rented.

May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.

Throughout the ceremony, he - shouldn't be a part of the processional but
enters with the groom, standing behind the groom and slightly to
the left. After the ceremony, he - instantly serves
as one of the witnesses in signing the wedding license. On the reception,
he - doesn't stand in the receiving line until he
can be the father of the groom. After the reception, he - promptly
returns each his and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
Best CBD creams
سه شنبه 19 آذر 1398 04:31 ب.ظ
I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
it better. Youve got an awful lot of text for only having 1
or two pictures. Maybe you could space it out better?
japanese escorts
چهارشنبه 13 آذر 1398 05:49 ق.ظ
Your one-stop store to Asia's greatest intercourse destination, find Tokyo Escorts,
Brothels, Erotic Rubs, Blowjob Bars, Strip Groups, Sex Companies and a lot more!
sydney escorts
شنبه 9 آذر 1398 05:06 ق.ظ
The perfect man is often the grooms most reliable and faithful friend or relative.
The perfect man is normally the grooms most reliable and faithful friend or relative.
The ushers will be the grooms brothers, cousin, or finest pals, or brothers and
shut kinfolk of the bride. Responsibilities of one of the best Man Before
the wedding, he - pays for his own attire, purchased or rented.

May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
Through the ceremony, he - just isn't part of the processional however enters with the groom, standing
behind the groom and barely to the left. After the ceremony, he - immediately serves as one of many
witnesses in signing the marriage license.
At the reception, he - doesn't stand within the receiving line except he can also be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns each his and the grooms rented
formal wear to the suitable location.
rules of survival hack android no root
یکشنبه 3 آذر 1398 12:39 ق.ظ
This is the right website for everyone who wants to find out about this
topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
You definitely put a new spin on a subject that's been discussed for decades.
Excellent stuff, just great!
panasonic microwave fixing
پنجشنبه 30 آبان 1398 08:45 ب.ظ
It is the best time to make a few plans for the long run and it
is time to be happy. I have read this put up and if I may I desire to suggest you few fascinating issues or advice.
Perhaps you could write next articles referring to this article.

I desire to learn even more issues about it!
this
جمعه 10 آبان 1398 08:29 ب.ظ
I am curious to find out what blog platform you're utilizing?
I'm having some minor security problems with my latest site and I would like to find something
more safeguarded. Do you have any solutions?
דירות דיסקרטיות
پنجشنبه 9 آبان 1398 04:10 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most
amazing lips I've seen. They are nice, with incredible arms
as well as a chest that is different during this sweater. We're standing right in front of each other dealing with our way of life, what we would like money, what we're looking
for on another person. He starts telling me that she has been rejected plenty of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I have faith that He smiles at me, biting his lip.‘Oh, I would not know. Everything happens for good reason right.
But figure out, make use of reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he was quoted saying as I receive closer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I prefer how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my hindfoot in their leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you like girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you never know what you want. A person that won't say yes even though I said yes. Someone who's not scared when you try something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when you try a new challenge, especially when it comes to making interesting things in the bed room ', I intimate ‘And I enjoy women that are direct, who cut throughout the chase, like you recently did. To be
honest, that's a huge turn on.
escorts uk
جمعه 26 مهر 1398 02:30 ب.ظ
The best man is often the grooms most trustworthy and faithful
buddy or relative. The perfect man is usually the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.

The ushers often is the grooms brothers, cousin, or greatest mates, or brothers and shut kin of the bride.
Responsibilities of the perfect Man Before the marriage, he - pays for his personal attire,
bought or rented. May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
During the ceremony, he - just isn't part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the marriage
license. At the reception, he - does not stand within the receiving line until he
is also the father of the groom. After the reception, he -
promptly returns each his and the grooms rented formal wear to
the appropriate location.
Best SMS Marketing Dubai
سه شنبه 16 مهر 1398 07:39 ق.ظ
whoah this weblog is magnificent i love studying your posts.

Stay up the good work! You recognize, many people are hunting around for this information, you could aid them greatly.
חדרים להשכרה בהרצליה
یکشنبه 14 مهر 1398 03:13 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a villa to rent by city,
several different rooms lofts and villas. Be impressed by the wonderful pictures and information that
they have to offer you. The website is a center
for every body the ads from the field, bachelorette party?
Use an associate who leaves Israel? Regardless of the
reason you will need to rent a villa for a potential event or simply an organization recreation ideal for any age.
The site is also the center of rooms with the hour, which is already another subject, for lovers
who are looking for an expensive room equipped for discreet entertainment that has a spouse or lover.

No matter what you are looking at, the 0LOFT website creates
a seek out you to identify rentals for loft villas and
rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
esta
چهارشنبه 10 مهر 1398 06:42 ب.ظ
Hurrah, that's what I was exploring for,
what a stuff! existing here at this web site, thanks admin of this website.
porn download
دوشنبه 8 مهر 1398 07:41 ب.ظ
Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?
I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you recommend starting with a free platform
like Wordpress or go for a paid option? There are so
many choices out there that I'm totally confused .. Any tips?
Many thanks!
soundsmusics
جمعه 5 مهر 1398 12:30 ق.ظ
چاوشان نوزایی کبیر - در آستانه رستاخیز اثری از
استاد فقید امیر حسین آریان پور
nudity
شنبه 30 شهریور 1398 02:29 ب.ظ
It's great that you are getting thoughts from
this post as well as from our argument made here.
פרסום וילות
جمعه 29 شهریور 1398 02:56 ق.ظ
appreciate it lots this site will be elegant as well as casual
Buy cbd oil
سه شنبه 12 شهریور 1398 07:19 ق.ظ
If some one desires to be updated with newest technologies afterward he must be pay a visit this web site and be up to
date every day.
acquistare visto cinese
دوشنبه 11 شهریور 1398 01:06 ق.ظ
I'm not sure where you are getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

چاوشان نوزایی کبیر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو