جمعه 21 دی 1386  02:01 ق.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: سیاسی ،

http://files.myopera.com/chwoshan/files/azad.JPGکتاب حاضر نسخهٔ فارسی کتابی است که در سپتامبر سال 2000 (مرداد 1379) در آمریکا با همین عنوان از سوی بنگاه «انتشارات بین الملل» به چاپ رسید و مورد استقبال زیاد بخش بزرگی از جنبش چپ، به ویژه احزاب کمونیست و کارگری در کشورهای گوناگون قرار گرفت. این کتاب هم اکنون از سوی این احزاب به زبان های ژاپنی و چک ترجمه شده است و انتظار می رود که نسخه های ترجمهٔ شدهٔ آن به زبان های دیگر نیز در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. استقبال بیش از انتظار از این کتاب در سطح جهانی، نگارنده را بر آن داشت که اصل متن فارسی آن را نیز در اختیار مبارزان فارسی زبان راه رهایی طبقهٔ کارگر، به ویژه کارگران و زحمتکشان ایران، قرار دهد.

پژوهش های نگارنده در مورد روند تاریخی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی، به دههٔ هفتاد مسیحی، یعنی زمانی که در رشتهٔ دکترای اقتصاد و جامعه شناسی به تحصیل  اشتغال داشتم، بر می گردد. به عنوان یک پژوهشگر مارکسیست در رشتهٔ تحولات اجتماعی و اقتصاد تطبیقی، در آن سال ها من از نزدیک با روند رشد اقتصادی و اجتماعی سوسیالیسم در اتحاد شوروی آشنا شدم و هم این آشنایی بود که مرا نسبت به دستاوردهای سترگ سوسیالیسم در کشور اتحاد شوروی آگاه ساخت و از عرصهٔ پژوهش در مورد نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی، به میدان مبارزهٔ پیگیر در راه سوسیالیسم و کمونیسم کشاند.

پژوهش های آکادمیک اولیه در مورد مسایل مربوط به ساختمان سوسیالیسم به من این امکان را داد که در عین تحسین عمیق دستاوردهای تاریخی سوسیالیسم در اتحاد شوروی، از دشواری های تئوریک و پراتیک موجود بر سر راه ساختمان سوسیالیسم نیز آگاه شوم. سال های پژوهش در این عرصه به من آموخت که امر ساختمان سوسیالیسم، نه کاری است آسان و نه مبارزه ای است کوتاه مدت. به علاوه، این پژوهش ها نشان داد که آنچه در شوروی طی دهه ها برپا شده است نه یک جامعهٔ ایده ال و کامل، آن طور که بسیاری از ما در آن زمان تصور می کردیم، بلکه جامعه ای انتقالی است که در جهت از میان برداشتن موانع از سر راه دستیابی به کمال می رزمد. در واقع، این جامعه ای بود ناتمام _ اما جامعه ای که، علی رغم بسیاری کمبودها و مشکلات، همچنان بزرگترین محصول و بالاترین دستاورد کل تاریخ تکامل بشر در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بود.

این پژوهش ها مرا بدین نتیجه رساند که باید به کمبودهای نظام های سوسیالیستی موجود با همان دیدی نگریست که به مشکلات و کمبودهای بوئینگ 747، یا پروازهای آپولو به ماه، یا سفینه های فضایی امروزین نگریسته می شود: کمبودهایی که تنها به محدودیت های کنونی دانش و فن انسان اشاره دارند؛ کمبودهایی که جامعهٔ بشری اگر بخواهد آنها را پشت سر نهد، باید محدودیت های دانش و آگاهی خود را از میان بردارد. به این نتیجه رسیدم که باید قاطعانه از نظام های سوسیالیستی موجود دفاع کرد، نه به این دلیل که آنها نظام هایی کامل و بی نقص هستند، بل بدین دلیل که آنها در بالاترین قلهٔ دستاوردهای جامعهٔ بشری قرار دارند؛ بدین دلیل که آنها را تنها نقطهٔ امید بشریت برای دستیابی به آینده ای صلح آمیز و عاری از فقر و عقب ماندگی برای انسان ها شناختم _ و هنوز می شناسم.

در حقیقت، این درک منطقی از ماهیت و ضرورت تاریخی سوسیالیسم بود که مرا از پیامدهای منفی ضربهٔ عاطفی ناشی از فروپاشی دولت های سوسیالیستی در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای اروپای شرقی مصون داشت. از دست رفتن این نظام ها، در من نه پریشانی و یأس بلکه این سؤال منطقی را ایجاد کرد که چرا و چگونه یک چنین عقبگرد تاریخی ممکن شده است؟

به همین دلیل بود که من از ایدهٔ پیشنهادی از سوی همرزمان مبنی بر تهیهٔ یک سند تحلیلی در مورد علل احتمالی فروپاشی حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی از صمیم قلب استقبال کردم. اما این بار وظیفه چیز دیگری بود. درحالی که در دههٔ هفتاد، این پژوهش ها بر روی دستاوردهای تاریخی نظام های سوسیالیستی موجود _ که اغلب کوچک یا نادیده گرفته می شدند _ متمرکز بود، این بار وظیفهٔ اصلی یافتن حتی کوچک ترین علایمی بود که در طول دهه ها از وجود مشکلات حکایت می کردند اما نادیده گرفته شده بودند. این بار می بایست از میان همان کوه عظیم اطلاعاتی که روزی برتری نظام سوسیالیستی بر سرمایه داری را اثبات کرده بودند، علایم و دلایل این عقبگرد تاریخی را بیابم.

اما، برای دستیابی به این هدف، لازم بود که چند اصل مهم متدولوژیک را همواره مد نظر داشته باشم:

نخست، با آگاهی از اثرات عاطفی عظیمی که تخریب دولت های سوسیالیستی بر روح انسان های مترقی و به ویژه کمونیست ها باقی گذاشته بود، لازم بود که از افتادن در چالهٔ منفی بافی و نفی گذشته، که از همان ابتدا گریبان بسیاری را گرفته بود، بپرهیزم. به عبارت دیگر، اولین شرط این بود که اجازه ندهم عواطف صدمه دیده، سدّ راه یک تحلیل علمی و تاریخی شوند.

دوم، می بایست ابعاد عظیم تاریخی روند ساختمان سوسیالیسم و همچنین عقبگرد تاریخی اخیر را همواره در نظر داشته باشم و از هرگونه نتیجه گیری همه گیر و کلی _ چه منفی و چه مثبت _ که بر تجربهٔ تنها یک حزب، یک گروه، و حتی یک نسل استوار باشد بپرهیزم. روند ساختمان سوسیالیسم که با انقلاب اکتبر آغاز شد، روندی بود جهانی که بیش از یکصد حزب کمونیستی و کارگری در آن شرکت داشتند. در نتیجه، ارزیابی از دستاوردها و شکست های آن نیز نمی تواند بدون آگاهی از تجربیات همهٔ این احزاب، به ویژه حزب کمونیست اتحاد شوروی،  و جمعبندی این تجربیات، همه جانبه و کامل باشد. چنین کاری عظیم مسلماً نیازمند دسترسی به منابع بسیار متعدد و گسترده است و نمی تواند در مدتی کوتاه _ حداقل نه در طول زندگی یک نسل _ انجام گیرد. بنابراین می بایست از دست زدن به نتیجه گیری های عجولانه   و تعمیم های غیرتاریخی که فقط بر تجربیات عینی یک نسل استوار اند، پرهیز می کردم.

سوم، و شاید مهم ترین اصل متدولوژیک، این بود که در تمامی مراحل این بررسی دشوار، منافع طبقهٔ کارگر می بایست همواره مد نظر باشد. خطر جدی یک بررسی از این نوع، در این واقعیت نهفته است که پژوهشگر می تواند نادانسته دیدگاه و منافع طبقاتی خود را با دیدگاه و منافع کل طبقهٔ کارگر اشتباه بگیرد و در نتیجه، به جای ارائهٔ یک تحلیل عینی مبتنی بر منافع طبقهٔ کارگر، کار را به حمله به سوسیالیسم و کمونیسم از نظرگاه غیرکارگری یا بورژوایی بکشاند.

این کتاب با توجه به اصول متدولوژیک بالا نوشته شده است. در نتیجه باید تأکید کنم که آنچه در اینجا ارائه می شود، یک تحلیل همه جانبه یا یک جمعبندی نهایی از دستاوردها و کمبودهای سوسیالیسم در اتحاد شوروی نیست، بلکه صرفاً کوششی است محدود، یک سکّوی پرش، برای آغاز یک بحث طولانی و گسترده در مورد علل و عواملی که به برچیده شدن نظام سوسیالیستی در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای اروپای شرقی یاری رساندند _ بحثی که نیاز به آن مدت ها است در جنبش کمونیستی احساس می شود.

بالاخره، باید نکاتی چند را در رابطه با محتوای کتاب حاضر ذکر کنم. نخست، همان طور که در بالا نیز گفته شد، بخش اعظم اطلاعات تاریخی ارائه شده در این سند مبتنی بر پژوهش های انجام شده در دهه های هفتاد و هشتاد مسیحی هستند. این اطلاعات عمدتاً از منابع غربی گرفته شده اند و طبیعتاً دستاوردهای نظام سوسیالیستی شوروی را کوچک تر، و کمبودهای آن را بزرگ تر از آنچه که بوده اند تصویر می کنند. با اینکه این امکان وجود داشت که این ارقام را با ارقام دقیق تری از سوی کشورهای سوسیالیستی، به ویژه دولت شوروی، تعویض کنم، اما آگاهانه از این کار خودداری کردم. دلیل این بود که بهتر دانستم خواننده، دستاوردهای سوسیالیسم را از زبان منابع غربی، و نه خود کمونیست ها، بشناسد. به اعتقاد من، اعترافات پژوهشگران غربی در مورد دستاوردهای عظیم سوسیالیسم، هرچند هم کوچک تر نشان داده شده باشند، می توانند برای خواننده بسیار گویاتر و قانع کننده تر باشند.

دوم، اغلب نتایج ارائه شده در این کتاب، حاصل بحث ها و تبادل نظرهای من با بسیاری از همکاران و همرزمان هستند، و به همین دلیل خود را عمیقاً وامدار آنها می دانم. در عین حال خود را موظف به تأکید می دانم که مسؤولیت تمامی بحث ها و نتیجه گیری های ارائه شده در این کتاب را شخصاً بر عهده دارم.

بالاخره، خود را عمیقاً سپاسگزار آن دسته از رفقایی می دانم که با تشویق ها و حمایت های خود مرا به تنظیم مجدد این سند در قالب کتاب حاضر واداشتند. در این میان، به ویژه خود را مدیون رفیق «تیم ویلِر»، سردبیر «دنیای هفتگی مردم»، ارگان حزب کمونیست آمریکا، می دانم که با حمایت ها و یاری های بی دریغ خود، انجام این وظیفهٔ دشوار را برای من ممکن ساخت.

 

این کتاب را به رفیق فقید «نورالدین کیانوری»، رهبر برجسته ای که همهٔ زندگی خود را فدای مبارزهٔ انقلابی در راه طبقهٔ کارگر و سوسیالیسم کرد، به رفیق «گاس هال»، صدر فقید حزب کمونیست ایالات متحدهٔ آمریکا، به خاطر نقش انقلابی هدایت کننده اش در جنبش جهانی کمونیستی، و به رفیق فقید «مایک دیویدو»، به خاطر انترناسیونالیسم خدشه ناپذیرش، تقدیم می کنم.

 بهمن آزاد

اکتبر 2002 (مهر ماه 1381)

   


نظرات()  
gu energy gel para que serve
شنبه 24 اسفند 1398 01:14 ق.ظ
Thanks for finally talking about >چاوشان نوزایی کبیر - «مبارزه قهرمانانه،
شکست تلخ» اثری بسیار ارزشمند
از رفیق دانشمند بهمن آزاد <Loved it!
fleck 5600sxt water softener review
چهارشنبه 30 بهمن 1398 06:52 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you
aren't already ;) Cheers!
mobile legends cheat
سه شنبه 29 بهمن 1398 09:23 ب.ظ
Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i wish for enjoyment,
for the reason that this this web page conations
truly pleasant funny material too.
mobile legends hack zip file
شنبه 23 آذر 1398 08:12 ق.ظ
What i do not understood is in reality how you're now not really a lot more smartly-liked
than you may be now. You are so intelligent. You know therefore considerably with regards to
this topic, produced me in my opinion consider it from numerous varied angles.
Its like women and men are not fascinated until it's something to do
with Woman gaga! Your own stuffs outstanding.
Always take care of it up!
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 03:59 ب.ظ

Great posts. Thank you!
trust pharmacy canadian canadian pharmacy meds canada online pharmacies reviews rx from canada canadian rxlist canadian pharmaceuticals companies canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmacies-24h drugstore online india online pharmacies in usa
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 07:34 ب.ظ

This is nicely expressed! .
achat cialis en suisse cialis kamagra levitra cialis price in bangalore cialis free trial order cialis from india we choice cialis pfizer india i recommend cialis generico can i take cialis and ecstasy buy cialis uk no prescription rx cialis para comprar
http://netleti.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 04:38 ق.ظ

Amazing data. Appreciate it!
cialis italia gratis cialis manufacturer coupon cialis tablets australia cialis prezzo di mercato canadian cialis how much does a cialis cost what is cialis cialis generico en mexico comprar cialis navarr cialis alternative
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 11:47 ق.ظ

Kudos. A good amount of content.

cialis baratos compran uk cialis farmacias guadalajara cialis lilly tadalafi look here cialis order on line cialis patent expiration only best offers 100mg cialis cialis patentablauf in deutschland cialis uk usa cialis online enter site very cheap cialis
buy discount cialis
جمعه 31 خرداد 1398 07:52 ب.ظ

Thanks a lot! Valuable information.
generic cialis cialis patent expiration enter site very cheap cialis cialis for sale in europa cialis canada cialis sale online cialis patent expiration generic cialis 20mg tablets how do cialis pills work ou trouver cialis sur le net
http://imadyd.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 04:06 ق.ظ

Really plenty of awesome advice!
cialis 20 mg cut in half buying cialis on internet cialis prices walgreens price for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne buy name brand cialis on line cialis generic availability buy generic cialis click now cialis from canada cialis 20mg
Buy generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:50 ق.ظ

Amazing stuff. Thank you!
are there generic cialis venta de cialis canada callus trusted tabled cialis softabs effetti del cialis opinioni cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis lowest price only now cialis for sale in us discount cialis
http://cailloten.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:04 ب.ظ

Kudos. Plenty of info.

cialis kaufen try it no rx cialis tadalafil 10 mg best generic drugs cialis cialis kaufen wo cialis uk next day cialis generika cialis free trial prescription doctor cialis enter site 20 mg cialis cost
http://bussimat.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:48 ق.ظ

Useful facts. Kudos!
ou acheter du cialis pas cher buy generic cialis discount cialis cialis 20mg cialis daily dose generic cialis soft tabs for sale cialis prezzo al pubblico how do cialis pills work cialis generico en mexico tadalafil 10 mg
http://desktersia.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:01 ق.ظ

Useful knowledge. Appreciate it!
cilas tesco price cialis cialis generico buy cialis uk no prescription cialis 5 mg funziona cialis with 2 days delivery cialis herbs cialis sans ordonnance only now cialis 20 mg how does cialis work
viagra vs levitra vs cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:20 ق.ظ

Amazing write ups. Thanks a lot.
cialis for sale cialis generique estudios de cialis genricos venta cialis en espaa cialis generico in farmacia canadian drugs generic cialis cialis 20 mg cost we like it cialis soft gel cialis therapie tarif cialis france
http://bedisseo.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:55 ق.ظ

Great information, With thanks.
cialis usa cost click now cialis from canada brand cialis generic cialis farmacias guadalajara buy generic cialis cialis pas cher paris cialis generico lilly only now cialis for sale in us cialis flussig il cialis quanto costa
Online cialis
شنبه 25 خرداد 1398 05:25 ب.ظ

Great postings. Thanks.
online prescriptions cialis 200 cialis coupon generic cialis pill online cialis manufacturer coupon try it no rx cialis click here to buy cialis import cialis only now cialis 20 mg cialis generico lilly cialis diario compra
Generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 02:52 ق.ظ

Thanks a lot. An abundance of content!

precios cialis peru cialis australia org we recommend cialis info cialis 5mg billiger american pharmacy cialis prix de cialis prescription doctor cialis cialis daily new zealand cialis online holland cialis purchasing
http://cumsmelhe.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:44 ب.ظ

Awesome info. Thanks!
cialis pills boards acheter cialis kamagra side effects for cialis side effects of cialis cost of cialis cvs price cialis best prices for cialis 50mg warnings for cialis cialis canada generic cialis 20mg tablets
http://staludkal.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:26 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis sale online cialis manufacturer coupon cialis in sconto acheter cialis meilleur pri cialis purchasing acheter cialis meilleur pri estudios de cialis genricos cialis coupons printable we recommend cialis info cialis e hiv
http://ympiora.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:05 ق.ظ

Thanks! Terrific information.
generic cialis levitra cialis 50 mg soft tab 40 mg cialis what if i take acquistare cialis internet cialis generic female cialis no prescription online cialis cialis 100mg suppliers sublingual cialis online side effects of cialis
http://capogod.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:59 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis dosage enter site 20 mg cialis cost miglior cialis generico cialis therapie click here cialis daily uk order cialis from india tarif cialis france how does cialis work cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil 20 mg
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:15 ب.ظ

Amazing a lot of very good information!
acheter cialis meilleur pri cialis dosage trusted tabled cialis softabs no prescription cialis cheap we choice cialis uk cialis with 2 days delivery enter site natural cialis generic cialis in vietnam cialis 20mg preis cf buying cialis on internet
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:20 ق.ظ

Superb information, Cheers!
the best choice cialis woman cialis daily dose generic buy cialis sample pack female cialis no prescription buy original cialis cialis 5mg billiger cialis generico postepay cialis online napol cialis pills we recommend cheapest cialis
viagra senza ricetta germania
شنبه 18 خرداد 1398 09:18 ق.ظ

Amazing issues here. I am very happy to peer your post. Thank you so much and I am looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:05 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cheap cialis cialis price thailand only here cialis pills cialis savings card where to buy cialis in ontario cialis generique 5 mg cialis vs viagra buy cialis online legal legalidad de comprar cialis cialis prices in england
https://www.hsq.de/index.php/qualitaetsmanagement
جمعه 6 اردیبهشت 1398 08:22 ق.ظ
当社は、業界で最も信頼され、当店はブランドスーパーコピー、高級模倣品腕時計、高品質優良、ファッションブランドハンドバッグ
http://www.myvibor.ru/zavisimosti.php
پنجشنبه 29 فروردین 1398 07:21 ب.ظ
ブランドコピーブランド時計コピーブランド財布 コピー ブランド服 コピーブランドバッグ コピー ブランド アクセサリー コピーブランド時計
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 08:09 ب.ظ

With thanks, A good amount of advice!

canadian pharmacycanadian pharmacy trust pharmacy canada reviews trust pharmacy of canada online pharmacies of canada canadian medications how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacys canadian pharmaceuticals stocks pharmacy canada 24 buy vistagra online safe
http://ukcanadianpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 06:35 ق.ظ

Regards, I appreciate it!
canadian rxlist canada pharmaceuticals online canadian pharmaceuticals companies safe canadian online pharmacies canadian prescription drugstore canadian discount pharmacies in ocala fl online pharmacy canada medication list drugs for sale in mexico best canadian pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

چاوشان نوزایی کبیر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو